”Yoga Eğitmeni (Seviye 5)” Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Yoga Federasyonu olarak uzun yıllardır yoganın toplumda hak ettiği yeri alması, doğru şekli ile yaygınlaştırılması ve bilinirlik kazanması gayesi ile hareket etmekteyiz. Bu süreçte toplumumuzu ve yoga sanatının adını; yanlış bilgilendirmeler, özverisiz yapılan çalışmalar, ticari çıkar maksadı odaklı dolandırıcılık eylemleri ile kirletmeye çalışan kişi ve kuruluşlara karşı ciddi ve istikrarlı bir duruş ile sergiledik; toplumumuzu ve yogayı bunlara karşı savunduk, destekledik.

Türkiye içerisindeki yoga sanatı ile ilgili kötü niyetli ticari yapıların insanlarımızı aldatabilmelerine neden olan çeşitli karmaşaların ortadan kaldırılması, yoganın Türkiye'de ve tüm dünyada hak ettiği değer ve bilinirliğe ulaşması adına; Yoga Federasyonu'nun ortaya koyduğu yoğun çabaları ile, "Yoga Eğitmeni(Seviye 5)" programı adı altında yoga eğitmenliğinin Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Meslek Standardı olarak belirlendiğini gururla duyuruyoruz. Yoga eğitmenliği, mesleki anlamda artık resmiyet kazandı!

Yoga Federasyonu tarafından toplumsal ve kişisel hizmetler sektöründe hazırlanan “Yoga Eğitmeni (Seviye 5)ulusal meslek standardı; T.C. Çalışma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitesi tarafından doğrulanmış, Yönetim Kurulu’nun 27/09/2023 tarihli ve 2023/222 sayılı kararı ile onaylanmış ve 5/11/2023 tarihli ve 32360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Referans Kaynaklar: ⇨

Resmî Gazete Tebliğ
T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Haber
Yoga Eğitmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Gelişimini sağladığımız bu son ilerlemeden önce, kendi çıkar ve menfaatlerini göz önünde bulunduran yerler yogayı Türkiye içerisinde yasal olarak spor veya ihtiyaçları ile örtüşecek herhangi bir diğer şekilde kabul ettirmeyi ve ifade etmeyi denediler. Bazı diğer usulsüz çalışan gruplar ise yine kendi çıkarlarını birincil öncelik tutarak, yasal dahi olmayan yollar ile insanlara eğitimlerinin ve verdikleri bilgilerin geçerliliği ile ilgili yalan söylediler, onları kandırdılar ve dolandırdılar. Yakın geçmişte bu insanların bütün bu yoga sanatının hak ettiği saygıya aykırı tutumları yogaya ilgi duyan insanlarımızı büyük bir mağduriyet, düşünsel karmaşa ve kafa karışıklığına sürüklemişti. Yoga eğitimi faaliyetleri ile ilgili yasal olarak nereye ve nasıl itibar edebileceklerinden, ileride bir sorun yaşayıp yaşamayacaklarından emin değildiler.

Bütün bu olumsuzlukların sonrasında, yoganın ve yoga eğitmenliğinin ihtiyaç duyduğu resmi geçerliliği ona kazandırmış bulunmaktayız. Yoga eğitmenliği mesleğini icra etmek isteyen insanlarımızın, artık “Nereye gitmeliyim?“, “Nereyle çalışmalıyım?“, “Bu kişilerin bir geçerliliği var mı?“ gibi sorularla etrafta vakit kaybetmelerine ve mağdur olmalarına gerek yok, çünkü yoga eğitmenliği artık bir ulusal meslek oldu.

Yoga Federasyonu, yoga eğitmenliğinin ulusal meslek haline getirilmesi için “Yoga Eğitmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı“nı hazırladı. Yoga Alliance ve YogaNess başlıklarını kapsar nitelikte olan bu standardın “Seviye 5“ olması Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine göre iki yıllık yüksekokul eğitimi düzeyinde olduğu anlamına gelmektedir. “Seviye 5“ bu standardın birden fazla seviyesinin bulunduğu anlamını taşımamaktadır, standart tek seviyeden oluşmakla beraber tüm yoga branşlarını kapsamaktadır(yetişkin yogası, hamile yogası, hamak yogası, çocuk yogası, yüz yogası ve diğer tüm branşlar). Standardı kısaca özetlemek gerekirse: içerisinde meslek ile ilgili tanımlamalar, uluslararası sistemdeki mesleki sınıflandırmasının belirlenmesi, mesleğe yönelik düzenlemeler, çalışma ortam ve koşulları, meslek profili, kullanılan araç gereç ve ekipmanları, meslek sahibinin takınması gereken tutum ve davranışlarla alakalı bilgi yer alıyor.

Örneğin Yoga Eğitmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı'nın Meslek Profili başlığı şu alt başlıklardan oluşur;

A. İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak
A.1 İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak
A.2 İş süreçlerinde çevre koruma önlemlerini uygulamak
A.3 Kalite gerekliliklerini uygulamak
B İş organizasyonu yapmak
B.1 İş programı yapmak
B.2 İşlerinin kayıt ve raporlama işlemlerini yapmak
B.3 Çalışma alanını ve malzemeleri hazırlamak
C Eğitim öncesi çalışmaları yapmak
C.1 Eğitim alacak kişiyi karşılamak
C.2 Kişisel hazırlık yapmak
D Yoga eğitimi vermek
D.1 Isınma (başlangıç) hareketlerini yaptırmak
D.2 Yoga ve nefes egzersizlerini yaptırmak
D.3 Dinlenme ve meditasyon yaptırmak
E Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak
E.1 Kendisinin mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak
E.2 Başkalarının mesleki gelişimi konusunda rehberlik yapmak

Yoga Eğitmeni (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı hakkında daha detaylı bilgi için Resmî Gazete'de yayımlanan kitapçığı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Bu programın yoga sanatına kattıkları ve Türkiye'deki insanlarımıza olan faydalarının da ötesinde, ayrıcalıklarından bizzat kendiniz yararlanabilmek adına Yoga Federasyonu olarak gerçekleştirdiğimiz Yoga Eğitmeni Mesleki Yeterlilik Sınavlarımıza katılabilir ve yetkinliğinizi kanıtladıktan hemen sonra Yoga Eğitmeni Mesleki Yeterlilik Sertifikanızı elde edebilirsiniz.

Anayasanın 42. maddesinde belirtildiği üzere: “Eğitim ve öğretim, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.“ Türkiye'deki eğitim öğretim Milli Eğitim Bakanlığının izni ve denetimine tabidir; buna uymayanlar, izinsiz eğitim öğretim yapanlar, T.C. Milli Eğitim Bakanlığının 2017/4 sayılı genelgesi uyarınca 20 asgari ücrete kadar cezalandırılıp kapatılır. Gerçekleştirdiğimiz Yoga Eğitmeni Mesleki Yeterlilik Sınavlarımıza katılıp yoga eğitmeni olarak yetkinliğinizi kanıtladıktan hemen sonra tarafınıza verilen Yoga Eğitmeni Mesleki Yeterlilik Sertifikası ile yasal olarak başınız hiç ağrımadan ve hiçbir sorunla karşılaşmadan mesleğinizi icra edebilirsiniz.
Cumhurbaşkanlığı'nın 4 nolu kararnamesinde ifade edildiği üzere, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartları, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından en geç bir yıl içinde ilgili orta ve yükseköğretim programlarına yansıtılmış olur.

Çok yakında başlayacak olan Yoga Eğitmeni Mesleki Yeterlilik Sınavlarımızın yapılacağı zaman, içerik ve ihtiyaç duyduğunuz diğer kısımları ile ilgili bilgilendirilmek için aşağıdaki ön kayıt formumuzu doldurabilir veya aklınıza takılan sorularınızı anlık olarak iletmek için +90-312-437-96-09 üzerinden destek hattımıza ulaşabilirsiniz. Ön kayıt formunu doldurmanız durumunda sağladığınız iletişim bilgileri üzerinden bu başlıkla ilgili gelişmeler ile sınavlara katılım tarih ve şartları hakkında tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Yoğun başvurular nedeniyle, ön kaydınızın ivedi şekilde gerçekleştirilmesi kontenjan kapsamında bu standardın ayrıcalıklarından öncelikli olarak faydalanabilmeniz adına bir avantajdır.

Yoga Eğitmeni Mesleki Yeterlilik Sınavına Ön Kayıt

Yakında başlayacak olan Yoga Eğitmeni Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavları'ndan haberdar olmak için formu gönderin. Gerektiğinde sizinle bu bilgiler üzerinden iletişim kurulacak.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİM ÖN KAYIT İLE İLGİLİ OLARAK TARAFIMA NE ZAMAN GERİ DÖNÜŞ YAPILACAK?

Çok yakında başlayacak olan Mesleki Yeterlilik Sınavlarımızın tarihleri, lokasyonları ve diğer detayları yakın gelecekte kesinleşecektir. Bu detayların kesinleşme süreçlerinde sizi alakadar eden kısım ve gelişmeleriyle ilgili olarak tarafınıza e-posta adresiniz veya telefon numaranız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

Söz konusu detayların kesinleşmesi biraz zaman alabilir, tarafınıza hemen geri dönüş yapılmaması bundan ötürü normaldir, şayet aklınıza takılan acil herhangi bir konu varsa destek hattımız olan +90-312-437-96-09 üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

YOGA EĞİTMENİ SEVİYE 5 ULUSAL MESLEK STANDARDI HANGİ YOGA TÜRLERİNİ KAPSAMAKTADIR?

YOGA EĞİTMENİ SEVİYE 5 ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA NEDEN KATILMALIYIM?

YOGA EĞİTMENİ SEVİYE 5 ULUSAL MESLEKİ STANDARDI NASIL HAZIRLANDI?