siteye devam etmek için

“Yoga Eğitmeni (Seviye 5)” Ulusal Meslek Standardı Resmî Gazete’de Yayımlandı

Yoga Federasyonu tarafından Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe hazırlanan “Yoga Eğitmeni (Seviye 5)” Ulusal Meslek Standardı, 5/11/2023 tarihli ve 32360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. (Resmi Gazete Tebliğ, Yoga Eğitmeni Seviye 5 Standardı, T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Haber)

Yoga Eğitmenliği Mesleği'nin Yoga Federasyonu gayretiyle resmiyet kazanmasının ardından kendi mesleki yeterliliğinizi nasıl kanıtlayabileceğiniz, bunun sizi nasıl etkileyeceği veya bu başlıktaki gelişmelerle ilgili aşağıdan daha detaylı bilgi edinebilir, bilgilendirme amaçlı ön kayıt gerçekleştirebilir veya destek hattımızı arayabilirsiniz.

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Yürürlüğe Giriş Tarihi - Saati: 08/06/2022 - 09:45
Son Güncellenme Tarihi - Saati: 08/06/2022 - 09:45

    Bu Kullanım Sözleşmesi, aşağıda tanımlanan taraflar arasında süresiz olarak akdedilir, Kullanıcı'lardan herhangi biri sözleşme süresi sonu ve sonrasında da bu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği ihlallerden sorumlu tutulabilir. Sözleşme bu sayfa içerisinde belirtilen son değişim tarihinde güncellenmiştir, güncellemeleri takip etmek bütün Kullanıcı'ların kendi sorumluluğudur.
    Yoga Federasyonu, bu sözleşmeyi herhangi bir noktada tek taraflı olarak gerek aşağıdaki maddelerde belirtilen sebeplerden, gerek Yoga Federasyonu İktisadi İşletmesi olarak kısmi veya bütünsel surette işlemeyi/ hizmet vermeyi bırakmasından, gerekse bu tür bir eyleme ihtiyaç duymasına sebep olabilecek herhangi bir senaryoda feshedebilir. yoga.org.tr adresine herhangi bir surette, dolaylı veya direkt fark etmeksizin erişim sağlayan bütün Kullanıcı'lar, bu koşulları kabul ettiklerini ve onlara tabii olduklarını kabul ve beyan ederler.

1-) TANIMLAR;

1.1 - Yoga Federasyonu: yoga.org.tr alan adı sahibi olan ve kargo adresi Kazım Özalp mah. Filistin Cad. 20/2 Ankara/Çankaya adresinde bulunan Yoga Federasyonu İktisadi İşletmesi.
1.2 - Kullanıcı: yoga.org.tr adresine herhangi bir yol ile erişim sağlayan kişi veya topluluk.
1.3 - Web Sitesi: yoga.org.tr adresi aracılığıyla erişilen, yönetimi Yoga Federasyonu tarafından yürütülen bilişim sistemleri.
1.4 - Yoga Federasyonu Eğitmenleri: Yoga Federasyonunun gerek kendi açtığı kurslarda görev alma, gerekse onlara şube açma olanağı tanıdığı türden, hepsi ilgili alanlarda uzman olan eğitmenlere verilen isim.
1.5 - Yönetim Kurulu: Yoga Federasyonu ve genel olarak federasyon ile onun herhangi bir uzantısı hakkında alınacak kararların belirlenmesi ve yürürlüğe geçirilmesi noktasında rol oynayan grup.
1.6 - TARAFLAR: Bu sözleşme, 1.1 ve 1.2 maddelerinde tanımlanan, Yoga Federasyonu ve Kullanıcı arasında akdedilir.

2-) Sorumluluklar;

2.1 - Siz, Kullanıcı, yoga.org.tr adresine herhangi bir yol aracılığı ile erişerek veya sunduğu hizmetleri herhangi bir şekilde kullanarak, işbu Kullanım Sözleşmesi'ni kabul ettiğinizi ve ona tabii olduğunuzu beyan edersiniz.

2.2 - Siz, Kullanıcı, ikamet ettiğiniz yörenin yasalarına göre herhangi bir yasal sözleşmeyi akdedebilmeniz için gereken yaşta olduğunuzu beyan edersiniz. Şayet değilseniz, bu Web Sitesi'nin dolaylı veya direkt yoldan, herhangi bir surette kullanımını ve erişimini derhal ve kati şekilde bırakacağınızı taahhüt edersiniz.

2.3 - Siz, Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul edersiniz.

2.4 - Siz, Kullanıcı, Web Sitesi içindeki faaliyetlerinizde, Web Sitesi'nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul edersiniz. Aksi halde oluşacak zararın bütün sorumluluğu size aittir ve bu durumda Yoga Federasyonu, bu tür Kullanıcı'ları, onların sahip oldukları herhangi bir üye hesabını veya satın aldıkları hizmetleri askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. Web Sitesinin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluklarındadır.

2.5 - Yoga Federasyonu, Web Sitesi'ni aktif ve sürdürülebilir tutmak, onu gelişimlere açık ve Kullanıcı'ları için güvenli bir ortam olarak tutmak için çaba göstereceğini beyan eder.

2.6 - Yoga Federasyonu, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

2.7 - Yoga Federasyonu, kendi kararlaştırdığı kriterler bazında, belirli kişi veya müşterilere sunduğu hizmetlerin fiyatında indirim veya artış yapma ve bunu saklı tutma hakkına sahiptir.

2.8 - Kullanıcı'nın sözleşme konusu hizmetleri Web Sitesi üzerinde ortaya çıkan herhangi bir teknik arızadan kaynaklı olarak kullanamayabileceğini ve Yoga Federasyonunun bu konuda herhangi bir sorumluluğa sahip olmayacağını kabul ve taahüt eder.

3.) Fikri Mülkiyet Hakları;

3.1. İşbu Web Sitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya bu Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

3.2. Web Sitesi’nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

4.) Gizli Bilgi;

4.1. Yoga Federasyonu, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi, internet adresi(ip adresi) dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

4.2. Yoga Federasyonu, Web Sitesi veya Web Sitesi üzerinde bulunan iletişim bilgileri ile, Kullanıcı'lar tarafından Yoga Federasoynu'na bildiriler herhangi bir türden bilgiyi, buna Yoga Federasyonu Eğitmenleri, Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yoga Federasyonunun işbirliği yaptığı herhangi bir kişi ve/veya kurum ile paylaşılabilir. Kullanıcı, bu başlık altında paylaşımı gerçekleştirilen herhangi bir bilgisinden ötürü Yoga Federasyonunu sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.

5.) Kayıt ve Güvenlik;

5.1 - Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde Yoga Federasyonu, bu Sözleşmeyi ihlal edilmiş sayma ve Kullanıcı'yı bilgilendirilmeksizin hesabını kapatma, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir türden bilgisini silme veya tarafımızdan satın aldığı herhangi bir türden hizmeti askıya almak/ tamamıyla iptal etmek haklarına sahip olacaktır.

5.2 - Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

5.3 - Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden onun bilgileri ile gerçekleştirilen herhangi bir zararlı eylemden sorumlu olacağını ve Yoga Federasyonu'nun bundan ötürü yaşayacağı herhangi bir türden zarar ve mağduriyetini telafi edeceğini, karşılayacağını beyan eder.

6.) Mücbir Sebep;

6.1 - Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7.) Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik;

7.1 - İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8.) Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler;

8.1 - Yoga Federasyonu, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9.) Tebligat;

9.1 - İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Yoga Federasyonu Elektronik Posta Adresi ve Kullanıcı'nın, Web Sitesi içerisindeki herhangi bir iletişim kanalı aracılığıyla tarafımıza gerçekleştirdiği iletişim bilgileri bildirimi vasıtasıyla yapılacaktır; bunlara, Web Sitesi üzerindeki Yoga Federasyonu telefon numarası, e-posta adresi veya Web Sitesi üzerindeki herhangi bir form, bunlarla sınırlı olmamak üzere, dahildir. Kullanıcı, üye olurken, Web Sitesi üzerinden herhangi bir hizmete erişim sağlarken veya Web Sitesi'ni herhangi bir surette kullanarak tarafımıza ilettiği iletişim bilgilerinin geçerli ve doğru olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu iletişim kanalları aracılığı ile yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi;

10.1 - Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü;

11.1 - İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara(Merkez) Ceza Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.) Çerezler;

12.1 - Yoga Federasyonu olarak, gerek sizin kimliğinizi tespit edebilmek, gerek zararlı eylemleri gerçekleştirmek niyetinde olan Kullanıcı'ları tespit edebilmek/ eylemlerini engelleyebilmek, gerek sizin Kullanıcı deneyiminizi iyileştirebilmek ve gerekse bir çok diğer maksatlar ile bilgisayarınızda çerezler depolayabiliriz. Bu çerezler, sizin hakkınızda, bunlarla sınırlı olmamak üzere, şu bilgileri içerebilir; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, bu web sitesine erişirken kullandığınız ip adresleri, cinsiyetiniz, oturum bilgileriniz. Bu çerezlerin veya bu çerezlerin içerisindeki bilgilerin 3. kişilerin eline geçmemesi hususunda Yoga Federasyonu herhangi bir güvenlik taahhütü vermez, kendi bilgisayarlarında depolanan çerezlerin güvenliğini sağlamak Kullanıcı'ların sorumluluğundadır, bunu doğru şekilde gerçekleştirememelerinden doğan her türlü zarardan Yoga Federasyonu muaftır.

13.) Mesafeli Satış Kuralları;

13.1 - Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden Yoga Federasyonu'nun sunduğu hizmetlerden herhangi birini satın alabilir.

13.2 - Yoga Federasyonu, Kullanıcı tarafından satın alınan hizmetlerin, kati surette her detayı ile belirtilen şekilde verileceğini taahhüt etmez. Bu detaylara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, şunlar dahildir; satın alınan kurslardan birinin belirtilen eğitmeni değişebilir, satın alım esnasında belirtilen maksimum/minimum/mevcut kontenjan sayısı değişebilir, kurs programında belirtilen kurs içeriği değişebilir. Burada belirtilen yahut belirtilmeyen detaylardan herhangi birinin değişiminden Yoga Federasyonu meshul tutulamaz, Kullanıcı bu hususta herhangi bir hak iddia edemez, herhangi bir şekilde satın alınan hizmetinin ücret iadesini talep edemez.

13.3 - Kullanıcı, Web Sitesi üzerinde satın alımını gerçekleştirdiği herhangi bir hizmetin veya ürünün ücretini, Yoga Federasyonu yetkilileri öyle yapılmasını kendi içlerinde kararlaştırmadığı müddetçe, talep edemez, iade alamaz.