Katılım İptali ve İade Prosedürü

Katılım İptali ve İade Prosedürü-    müracaat yapıldıktan sonra, katılımcı için kontenjan açılır.

- Elde olmayan nedenlerden kaynaklı durumların belgelenmesi durumunda faaliyet başlamadan yazılı ve ıslak imzalı dilekçe ile yapılacak müracaatlar değerlendirilir. başlama 3 gün öncesinde müracaatın tamamlanmış olması gereklidir.

-   Devam etme imkanı bulunmayanlar için, bir sonraki faaliyetten aynı imkanlarda faydalanılması hakkı tanınır.  dilekçe ile başvuru yapmış olması gerekmektedir.

-    Müracaatlar ancak ıslak imzalı başvuru olarak kabul edilir. Email, Mesaj, .. vb geçerli değildir.

-    Faaliyet de 3 gün öncesi dahil, başladıktan  sonra hiç bir şekilde ücret  iadesi yapılmaz.